Mô tả văn bản: Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2018-2021.

 

Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Nông nghiệp và PTNT
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 07/06/2017

 

Ngày kết thúc: 17/06/2017

 

- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG