Mô tả văn bản: Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Tuyên Quang về chính sách khuyến khích phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

 

Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Nông nghi
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 08/06/2017

 

Ngày kết thúc: 18/06/2017
 

 

- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG