Mô tả văn bản: Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Về việc Tổ chức lại Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tuyên Quang thành Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp Tuyên Quang

 

Cơ quan chủ trì soạn thảo BQL các khu công nghiệp
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 10/7/2019

 

Ngày kết thúc: 10/8/2019
File đính kèm ĐỀ ÁN TỔ CHỨC LẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP TUYÊN QUANG THÀNH TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ DỊCH VỤ KHU CÔNG NGHIÊP̣ TUYÊN QUANG

 

- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG