Mô tả văn bản: Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh ban hành quy trình lập, thẩm định phương án giá, thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong việc lập, thẩm định phương án giá; phân cấp quản lý giá đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh Tuyên Quang

 

Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Tài chính
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 02/07/2019

 

Ngày kết thúc: 02/08/2019
File đính kèm

+ Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Tuyên Quang

+ Dự thảo phụ lục các biểu mẫu đính kèm

 

- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG