Mô tả văn bản: Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh và Dự thảo Quy định của HĐND tỉnh về một số chính sách  hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

 

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 12/6/2019

 

Ngày kết thúc: 27/6/2019
  (CV 407 Sở GDĐT)
- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG