Mô tả văn bản: Dự thảo Tờ trình của Sở Nội vụ và Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về ban hành Quy chế nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ,  công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh Tuyên Quang

 

Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Nội vụ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 17/6/2019

 

Ngày kết thúc: 17/7/2019
- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG