Mô tả văn bản: Lấy ý kiến tham gia vào Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

 

Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 30/5/2019

 

Ngày kết thúc: 30/6/2019
- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG