Mô tả văn bản: Dự thảo Tờ trình của Sở Giáo dục & Đào tạo; Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Dự thảo Nghị QUyết của HĐND tỉnh về Quy định giá dịch vụ giáo dục phổ thông chất lượng cao (học phí) đối với Trường phổ thông Tuyên Quang thuộc Trường Đại học Tân Trào 

 

Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Giáo dục & Đào tạo
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 20/05/2019

 

Ngày kết thúc: 06/06/2019
Fie đính kèm:  Dự thảo Tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo trình UBND tỉnh
   Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh
  Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh
- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG