Mô tả văn bản:

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp thẩm định dự án, thiết kế xây dựng thẩm định duyệt thiết kế về phòng cháy và đánh giá tác động môi trường; Phối hợp thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng với kiểm tra, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy và kiểm tra, xác nhận công trình bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

 

Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Xây dựng
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 02/05/2019

 

Ngày kết thúc: 02/06/2019
- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG