Mô tả văn bản: Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh và Dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

 

Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Công thương
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 8/4/2019

 

Ngày kết thúc: 8/5/2019
- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG