Mô tả văn bản: Dự thảo Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 18/07/2017
Ngày kết thúc: 18/08/2017

 

- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG